Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste                           

Rekisterinpitäjä

Cron-Tek Oy

Ormuspellontie 7, 00700 Helsinki

puh. 09 549 4660

Rekisteriyhdyshenkilö

Jukka Helén

p. 0400 770 726

jukka.helen@crontek.fi

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Rekisteröidyt

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt

Käsittelyn tarkoitus ja peruste

RekisteröidytKäsittelyn tarkoitusKäsittelyperuste
Asiakkaiden yhteyshenkilötUutiskirjeen toimittaminenRekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilötYhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja uutiskirjeen toimittaminenRekisterinpitäjän oikeutettu etu

Käsiteltävät tiedot

Nimi, yritys, tehtävänimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Käsittelyn kesto

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Uutiskirjeen tilaajalistalta pääsee poistumaan milloin tahansa jokaisessa lähettämässämme markkinointikirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan henkilöiltä itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai muun vuorovaikutuksen yhteydessä ja asiakkaiden tiedot saadaan kaupanteon yhteydessä asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.  Esim. sähköpostiosoitteita ei anneta, myydä, vuokrata tai muullakaan tapaa saateta minkään toisen yrityksen/tahon käyttöön.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  Sikäli kuin pilvitallennuspalvelumme tarjoaja hyödyntää tietojen tallennuksessa EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia palvelimia, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esim. käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Henkilötietojen suojausperiaatteet

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla ja joka varmuuskopioidaan säännöllisesti.  Rekisterin käyttö on rajattu nimetyille henkilöille ja on käytettävissä vain näiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen lähetykset toteutetaan teknologialla, joka ei paljasta tilaajalle muiden tilaajien tietoja. Verkkosivusto on suojattu SSL-varmenteella. 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
  • pyytää kyseisten tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista (ellei voimassa oleva sopimussuhde edellytä tietojen säilyttämistä)
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja sen myötä antamasi suostumus tietojen käsittelyyn, sen vaikuttamatta ennen peruutusta suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

Jokaisen uutiskirjeen yhteydessä tarjotaan rekisteröidylle mahdollisuus poistua postituslistalta välttääkseen tulevat lähetykset. Poistuminen tulee välittömästi voimaan.

Rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskeva pyyntö tulee tehdä tässä selosteessa mainitulle rekisteriyhdyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Mikäli emme voi ratkaista asiaa rekisteröidyn haluamalla tavalla, hän voi saattaa ratkaisumme tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Selosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.