Koulutukset

Koulutuspalvelumme varmistavat myymiemme koneiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Tarjoamme ammattitaitoista koneiden koulutusta perustasosta aina räätälöityyn koulutukseen.

Koulutustarjontamme

Koneiden käyttökoulutuksen lisäksi tarjoamme ohjelmoinnin perus- ja jatkokoulutusta sekä koulutusta Fanuc- ja Heidenhain-ohjausten vuorovaikutteiseen ohjelmointiin. Tarvittaessa tarjoamme myös koneen käyttäjille tai erilliselle huoltohenkilökunnalle huoltokoulutusta.

Käyttöönottokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot koneen turvalliseen käyttöön. Turvalaitteiden ja käyttönäppäinten hallinta on edellytyksenä koneen luovutukseen asiakkaan omaan käyttöön. Huoltokohteiden läpikäynnin tavoite on antaa valmiudet ennakoivan huollon suorittamiseen.

Ohjelmointi 1 – peruskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot konekohtaisten käskyjen ja koodien käyttöön, jonka jälkeen henkilö voi itsenäisesti tehdä ohjelmia, osaa testata ne ja voi aloittaa tuotannon.

Ohjelmointi 2 – jatkokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää makro-ohjelmointiin ja makroilla tehtyjen mittaohjelmistojen täysipainoiseen hyödyntämiseen. Lisäksi käsitellään, miten voidaan optimoida käytettäviä ohjelmia.

Ohjelmointi 3 – räätälöinti

Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi asiakkaan määrittelemiä ohjelmointitarpeita ja erikoistilanteita ohjelmointitaitojen parantamiseksi.

Vuorovaikutteinen ohjelmointi

Koulutuksen tavoitteena on vuorovaikutteisten ohjelmistojen perustoimintojen ja ohjelman rakenteen läpikäynti, jonka jälkeen henkilö voi itsenäisesti tehdä ohjelmia.

Huoltokoulutus

Koulutuksen tavoite on käydä läpi koneen valmistajan määrittelemät määräaikaishuoltokohteet. Ja lisäksi läpikäydään ennakoivan huollon merkitys ja ongelmatilanteita helpottava vikadiagnostiikka.