Koulutus

Koneiden käyttökoulutuksen lisäksi tarjoamme ohjelmoinnin perus- ja jatkokoulutusta sekä koulutusta Fanucin, Heidenhainin ja Takisawan ohjausten vuorovaikutteiseen ohjelmointiin. Tarvittaessa tarjoamme myös koneen käyttäjille tai erilliselle huoltohenkilökunnalle huoltokoulutusta.

 

Käyttöönottokoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot koneen turvalliseen käyttöön. Turvalaitteiden ja käyttönäppäinten hallinta on edellytyksenä koneen luovutukseen asiakkaan omaan käyttöön. Huoltokohteiden läpikäynnin tavoite on antaa valmiudet ennakoivan huollon suorittamiseen.

 

Ohjelmointi I

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot konekohtaisten käskyjen ja koodien käyttöön, jonka jälkeen henkilö voi itsenäisesti tehdä ohjelmia, osaa testata ne ja voi aloittaa tuotannon.

 

Ohjelmointi II

Koulutuksen tavoite on perehdyttää makro ohjelmointiin ja makroilla tehtyjen mittaohjelmistojen täysipainoiseen hyödyntämiseen. Lisäksi käsitellään miten voidaan optimoida käytettäviä ohjelmia.

 

Vuorovaikutteinen ohjelmointi

Koulutuksen tavoite on vuorovaikutteisten ohjelmistojen perustoimintojen ja ohjelman rakenteen läpikäynti, jonka jälkeen henkilö voi itsenäisesti tehdä ohjelmia.

 

Ohjelmointi III – räätälöinti

Koulutuksen tavoite on käydä läpi asiakkaan määrittelemiä ohjelmointitarpeita ja erikoistilanteita ohjelmointi taitojen parantamiseksi.

 

Huoltokoulutus

Koulutuksen tavoite on käydä läpi koneen valmistajan määrittelemät määräaikaishuoltokohteet. Ja lisäksi läpikäydään ennakoivan huollon merkitys ja ongelmatilanteita helpottava vikadiagnostiikka.